Home » Diensten » EGR-Problematiek-diesel-techniek

EGR PROBLEMATIEK

Diesel EGR problematiek
EGR-systemen (Exhaust Gas Recirculation) worden al sinds de 70er jaren gebruikt om de uitstoot van het schadelijke NOx (stikstofoxide) door zowel ontstekingsmotoren (benzine, lpg, ethanol) als zelfontbrandingsmotoren (diesel) te verminderen. Deze systemen leiden een deel van de uitlaatgassen terug naar de verbrandingskamer(s), waardoor het zuurstofgehalte daalt. Hierdoor wordt de verbrandeingstemperatuur lager, wat een gunstig effect heeft op de uitstoot van NOx, dat juist vooral bij hoge verbrandingstemperaturen ontstaat.

De voordelen van een modern EGR-systeem
Lagere verbrandingstemperatuur: minder NOx
Hogere druk in het inlaatkanaal: betere vulling van de verbrandingskamer
De motor komt sneller op bedrijfstemperatuur en houdt deze beter vast.
Mogelijke Nadelen EGR toepassing
Vermogensverlies
Vervuiling van het inlaatkanaal
Toename brandstof techniek
Symptomen van een niet goed functionerend EGR-systeem
Slecht lopen van de motor
Sterk verminderde doorstroming van inlaatlucht
Open blijven staan van EGR-klep: vermogensverlies bij vollast, slechte warme start en onrustige stationaire loop
Hogere onderhoudskosten door secundaire defecten en vervuiling
Verstopte en uiteindelijke defecte Diesel Partikel Filter (DPF, ‘roetfilter’)
Veel gebruikte oplossingen
EGR-systeem reinigen
Onderdelen vervangen (kostbaar, kan herhaling van de problemen niet voorkomen)
Uitschakelen en/of verwijderen van het EGR-systeem (aanpassen van software/motor electronica, al dan niet gecombineerd met het verwijderen van hardware)
Combinaties van de bovenstaande opties