Home » Diensten » commonrail-en-dieselpomp-diesel-techniek

COMMONRAIL & DIESELPOMP

Dieselmotoren worden steeds complexer en het moderne commonrail brandstofsysteem is hier een goed voorbeeld van. Het commonrail brandstofsysteem regelt de hoeveelheid ingespoten diesel door het open en dicht gaan van de verstuivers te reguleren. De ECU regelt de inspuittijd, frequentie per verbrandingscyclus en druk in het commonrail systeem. De hoeveelheid brandstof die benodigd is wordt berekend door de ECU en bepaald aan de hand van een aantal factoren, de belangrijkste zijn; toerental, luchthoeveelheid, motorbelasting, buitenluchttemperatuur, motortemperatuur en druk in commonrail systeem.

Om diagnose aan het commonrail systeem te kunnen uitvoeren is het belangrijk om de juiste diagnose apparatuur te gebruiken maar ook om te snappen hoe het commonrail systeem werkt. Het commonrail brandstofsysteem is opgebouwd uit een elektronisch controlesysteem, lage- en hogedruk brandstof gedeelte.

De belangrijkste componenten.
Componenten van lagedruk brandstof gedeelte; Brandstoftank, lagedruk brandstofpomp (pvoerpomp), brandstoffilter, lagedruk brandstofleidingen, brandstofretourleidingen. Componenten van het hogedruk brandstofsysteem: hogedrukpomp, hogedruk brandstofleidingen, rail en de verstuivers. Het gehele elektronische gedeelte bevat diverse sensors en wordt aangestuurd door de ECU.

Mochten er problemen zijn met uw commonrail systeem neem contact op met KCPerformance, we kunnen afhankelijk van de foutcodes diverse oplossingsrichtingen voor uw auto hebben.