Home » Diensten » DPF-(roetfilter)-verwijdering-Diesel-techniek

DPF (ROETFILTER) VERWIJDERING

Het Diesel Partikel Filter, of zogenaamde ‘roetfilter’, is een filter dat speciaal is ontwikkeld om de uitstoot van roet te verminderen, met name in stedelijke gebieden waar de rijsnelheid relatief laag ligt. Er wordt gezegd dat een goed functionerend roet-filter de uitstoot van roetdeeltjes met 95% kan verminderen. De uitstoot tijdens het regeneratie-proces (verbranding van afgevangen roetdeeltjes) wordt hierbij echter buiten beschouwing gelaten. Ook is er nog geen deugdelijk onderzoek gedaan naar de deeltjes die nog wel uitgestoten worden (fijnstof) en de gevolgen die deze uitstoot heeft voor het milieu en de volksgezondheid.

Regeneratie wordt iedere 200 tot 1.000km uitgevoerd, aangestuurd door het motormanagementsysteem. Tijdens de regeneratie wordt de temperatuur in het roetfilter verhoogd tot circa 600°C. Deze temperatuursverhoging wordt bereikt door extra brandstof in te spuiten en tegelijkertijd de inspuittiming te veranderen. Bij sommige systemen wordt er ook nog een speciaal additief gebruikt. Het roetfilter kan, afhankelijk van het gebruik van de auto, steeds meer verstopt gaan zitten en zal, als regeneratie weinig tot geen effect meer heeft, uiteindelijk vervangen moeten worden.

Defecten kunnen ontstaan door
Olieverbruik van de motor en bijbehorende uitstoot
Lekkende injector(en)
Een niet goed functionerend EGR systeem
Te weinig momenten om volledig te regenereren (korte afstanden zijn funest voor een DPF)
Foutief gebruik van producten om regeneratie te bevorderen
Lage brandstofkwaliteit
Veel gebruikte oplossingen zijn
Handmatig starten van regeneratieproces
Regeneratie intensiteit verhogen (vaker regenereren)
Oorzaak verstopt raken filter wegnemen (zie hierboven)
DPF vervangen
(vaak kostbaar en kan herhaling van de problemen niet gegarandeerd voorkomen)
DPF en regeneratiesysteem verwijderen
(Aanpassen van software/motor-electronica waardoor geen regerenatie meer plaatsvindt, al dan niet gecombineerd met het verwijderen van hardware)
Combinatie(s) van bovenstaande
Het verwijderen van het Diesel Partikel Filter, eventueel in combinatie met EGR-uitschakeling, zorgt voor meer vermogen. Daarnaast geeft het uitlaatsysteem minder tegendruk waardoor de turbo makkelijker opspoelt en dus minder slijt. Tenslotte is het mogelijk om tot 14% aan brandstof te besparen.

KCPerformance kan problemen met het DPF systeem voor u oplossen. Dit begint met het stellen van een nauwkeurige diagnose; hiervoor beschikken wij over moderne apparatuur om de foutcodes van alle merken uit te lezen, aangevuld met onze ruime praktijkervaring.

Benieuwd naar de kosten voor DPF verwijdering op uw auto? Klik hier!