Home » Diensten » EGR-Problematiek-benzine-techniek

EGR

EGR of uitlaatgasrecirculatie is een systeem wat er voor zorgt dat de uitstoot verminderd door een hoeveelheid uitlaatgassen terug te leiden naar de verbrandingskamer en nogmaals te verbranden. Dit systeem kan toegepast worden op benzine- en dieselmotoren.

De voordelen van een modern EGR-systeem zijn een lagere verbrandingstemperatuur, hogere druk in het inlaatkanaal (betere vulling van de verbrandingskamer), de motor komt sneller op bedrijfstemperatuur en houdt dit beter vast. De mogelijke nadelen van EGR toepassing zijn vermogensverlies, vervuiling van het inlaatkanaal, toename brandstofverbruik.

Men kan een niet goed functionerend EGR-systeem vaak herkennen aan een slechte motorloop, inhouden van de motor, sterk verminderde doorstroming van inlaatlucht, open blijven staan van EGR-klep (vermogensverlies bij vollast, slechte warme start en onrustige stationaire loop), hogere onderhoudskosten door (secundaire) defecten en vervuiling, verstopte en uiteindelijk defecte DPF.

Vaak kunnen deze problemen opgelost worden door het EGR-systeem te reinigen. Maar in de meeste gevallen is dit te laat en is de klep defect. Dan kan met onderdelen vervangen (vaak kostbaar, kan herhaling van de problemen niet voorkomen) of kiezen om de EGR-systeem uit te schakelen en/of te verwijderen (aanpassen van software/motor-elektronica, al dan niet gecombineerd met het verwijderen van hardware).