PRIVACYBELEID

 

Contactgegevens:

https://www.kcperformance.eu

De Dijk 6

5268 KA Helvoirt

0133030000

Dhr. van Hooijdonk is de Functionaris Gegevensbescherming van KCPerformance. Hij is te bereiken via info@kcperformance.eu.

Persoonsgegevens die we verwerken

KCPerformance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Speciaal en / of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers onder de 16 jaar. Tenzij ze toestemming van de ouders of voogd hebben. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kcperformance.eu en wij zullen deze informatie verwijderen .

Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

KCPerformance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om te bellen of e -mail je indien nodig om onze diensten uit te voeren

– Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

KCPerformance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens:

Bewaartermijn: 12 maanden

Reden: om voldoende tijd te creëren om contact met u op te nemen

Persoonlijke gegevens:

Bewaartermijn: 12 maanden

Reden : om voldoende tijd te creëren om contact met u op te nemen

Adres:

Bewaartermijn: 12 maanden

Reden: om voldoende tijd te creëren om contact met u op te nemen

Persoonsgegevens delen met derden

KCPerformance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

KCPerformance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je gegevens te bekijken, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KCPerformance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcperformance.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. KCPerformance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

KCPerformance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kcperformance.eu.