Voorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van KCPerformance B.V.

KCPerformance BV is gevestigd op:

De Dijk 6

5268 KA Helvoirt

Nederlands

Door naar deze website te gaan, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert volledig. Gebruik de website van KCPerformance B.V. niet verder als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “ons” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen met een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de Behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van KCPerformance B.V. te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van KCPerformance B.V. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken. Licentie Tenzij anders vermeld, bezitten KCPerformance B.V. en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op KCPerformance B.V.. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van http://www.kcperformance.eu bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Het is verboden om:

Materiaal van http://www.kcperformance.eu te gebruiken;

Materiaal van http://www.kcperformance.eu te verkopen, verhuren of via een sub-licentie aan te bieden;

Materiaal van http://www.kcperformance.eu te reproduceren, dupliceren of kopiëren;

Inhoud van KCPerformance BV te verspreiden (tenzij inhoud speciaal is gemaakt voor herdistributie);

Hyperlinken naar onze inhoud.

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar een andere website. informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren: algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond; dot.com community-sites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder sites voor liefdadigheidsinstellingen, online portaalverspreiders, internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de belangrijkste klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk op het werk). thuiskansen, mag niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van KCPerformance B.V .; en (d) waar de link zich in de context van algemene informatie over bronnen bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen naar ons huis linken. pagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven zijn vermeld en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen -mail naar info@kcperformance.eu. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mail adres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Geef 2-3 weken de tijd om te reageren.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:
door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van KCPerformance BV’s logo of ander artwork is toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, u mag geen frames maken rond onze webpagina’s of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website aanstootgevend vindt om welke reden dan ook kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren. Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Content Liability

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk pleegt, anderszins schendt of pleit voor de schending of andere schending van een derde partijrechten.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief maar niet beperkt tot alle garanties die wettelijk zijn geïmpliceerd). met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

beperken van onze of uw verplichtingen op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of sluit onze of uw verplichtingen uit die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.